P Busson

Paul Busson 1873-1924


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Natt! ( )

Åbo Tidning 16 aug 1904

Kring Aftonlampan nr 3 2015


Slut ( )

Dagens Nyheter 20 mars 1904

Kring Aftonlampan nr 2 2017


Utan räddning (Rettungslos)

Åland 19 dec 1903

Kringa Aftonlampan nr 3 2013

Miskatonic University PressKring Aftonlampan

www.kringaftonlampan.se


Detta är början på en översikt över olika författares utgivna novellsamlingar och romaner på svenska, inom horror och fantasy. Även noveller utgivna i dagstidningar och tidskrifter är även med. Dagstidningarna är både från Sverige och Finland. Allt är under uppbyggnad och det kan fattas information om originaltitlar. Det kommer att fyllas på efterhand. På grund av begränsat antal hemsidor kommer  samtliga författare (dock ej vissa) att återfinnas efter sitt efternamn under respektive bokstav.

Nytt. Även noveller i antologier med titel och årtal kommer att läggas ut.

Tryck på respektive bokstav för författares efternamn: