Grant Allen

Miskatonic University PressKring Aftonlampan

www.kringaftonlampan.se


Detta är början på en översikt över olika författares utgivna novellsamlingar och romaner på svenska, inom horror och fantasy. Även noveller utgivna i dagstidningar och tidskrifter är även med. Dagstidningarna är från Sverige, Finland och svenskamerikanska tidningar. Allt är under uppbyggnad och det kan fattas information om originaltitlar. Det kommer att fyllas på efterhand.  För mer information: Info@kringaftonlampan.se

Nytt är att även noveller i antologier kommer att läggas ut.


Tryck på respektive bokstav för författares efternamn:

Grant Allen 1848-1899


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Ceccas vän (Cecca´s lover)

Lunds Weckoblad 31 jul, 3,5,7 aug 1897


Min nyårsafton bland mumierna (New year´s eve among the mummies)

Stockholms Dagblad 1885

Södra Dalarnes Veckoblad 1886

Borlänge Tidning 1886


Pausodyne (Pausodyne)

Norrläningen 16,20,27,30 dec 1890

Kring Aftonlampan nr 5 2020


                                                                     Noveller och romaner  

Sällsamma historier 1895

Stackars Chung (Mr Chung)

Pastorn i Churnside (The curate of Churnside)

Förste proctorns frieri (The senior proctor´s wooing)

Huru "Fortuna" sjönk (The foundering of "Fortuna")

Våra vetenskapliga iakttagelser på ett spöke (Our scientific observations on a ghost)

Den hemlighetsfulla tilldragelsen i Piccadilly ( The mysterious occurence in Piccadilly)

Carvalho (Carvalho)

Ram Das af Cawnpore (Ram Das of Cawnpore)

D:r Greatrex' giftermål (Dr Greatrex´s engagement)

En episod ur den föräma verlden (An episode in high life)

Min nyårsafton bland mumierna (New year´s eve among the mummies)