Grant Allen

Grant Allen 1848-1899


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Ceccas vän (Cecca´s lover)

Lunds Weckoblad 31 jul, 3,5,7 aug 1897


Ett förskräckligt dilemma ()

Allers Familj-Journal Bilaga nr 34 1904


Min nyårsafton bland mumierna (New year´s eve among the mummies)

Stockholms Dagblad 1885

Södra Dalarnes Veckoblad 1886

Borlänge Tidning 1886


Pausodyne (Pausodyne)

Norrläningen 16,20,27,30 dec 1890

Kring Aftonlampan nr 5 2020


                                                                     Noveller och romaner  

Sällsamma historier 1895

Stackars Chung (Mr Chung)

Pastorn i Churnside (The curate of Churnside)

Förste proctorns frieri (The senior proctor´s wooing)

Huru "Fortuna" sjönk (The foundering of "Fortuna")

Våra vetenskapliga iakttagelser på ett spöke (Our scientific observations on a ghost)

Den hemlighetsfulla tilldragelsen i Piccadilly ( The mysterious occurence in Piccadilly)

Carvalho (Carvalho)

Ram Das af Cawnpore (Ram Das of Cawnpore)

D:r Greatrex' giftermål (Dr Greatrex´s engagement)

En episod ur den föräma verlden (An episode in high life)

Min nyårsafton bland mumierna (New year´s eve among the mummies)