Bergeström Hans

Hans Bergeström 1735-1784

 

Noveller i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Indianske bref. Eller utförlig beskrifning öfver twänne obekanta rikens moraliska, politiska och oeconomiska beskaffenhet

Kongl. am:ts boktryckeriet, Carlscrona 1770


Nahkhanahamahhem eller dumhetens och dårskapens land

Carlskronas Wekoblad nr 29-35 1771

Kring Aftonlampan nr 9 2020