F Norris

Frank Norris 1870-1902


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Fartyget som såg ett spöke (The ship that saw a ghost)

Djävulen i träsket 1982


Hedersgästen (The guest of honor)

Allers Familj-Journal bilaga nr 13 1907

Kring Aftonlampan nr 4 2008


Tredje cirkeln ( The third circle)

Sällsamma berättelser från hela världen Bonnier 1959

Folket i Bild nr 6 1960

Tidsfördrif nr 35 1963