M Sinclair

May Sinclair 1870-1946


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Där elden inte slocknar (When their fire isn´t quenched)

Kalla kårar 1944


Villa Désirée (The Villa Désirée)

Veckor-Revyn julnr 1956

I nöd och lust 1992