W H Hodgson

William Hope Hodgson 1877-1918


                                                       Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningarDet osynligas häst (The horse of the invisible)

DAST Magazine nr 2 2004


Det visslande rummet (The whistling room )

Min Värld nr 1 1964

Minotauren nr 20 2003

Syner i natten del 2, 2004


Dödens gudinna (Goddess of death)

Allers Familj-Journal Bilaga nr 21 1903

Kring Aftonlampan nr 2002


dsgudinnan (Goddess of death )

Lektyr nr 12-13 1904

Såningsmannen nr 33 1919. Berättelse från Indien. Bearbetning av B.


En orkan på hafvet (Sammandrag av artikeln "Through the vortex of a cyclone")

Nya Pressen14 mars 1908

Wiborgs Nyheter 13 mars 1908


En smugglarhistoria ( My lady's jewels)

Allers Familj-Journal Nr. 33 19 augusti 1917


En tropisk skräck (A tropical horror)

Berättelser i svart 2000


Nattlandet (The night land)

Jules Verne Magasinet nr 408 1984


Svinvarelsen (The hog)

Minotauren nr 26-28 2005


Vraket (The derelict )

Allt nr 7 1945                                                                                       Noveller och romaner


Carnacki spökdetektiven (Carnacki the ghost-finder)

Bettna 2013


Huset vid avgrunden (The house on the borderland)

B Wahlström 1982

Lundwall Fakta & Fantasi 1990