Owen Oliver

                Owen Oliver (Pseud. för Sir Joshua Albert Flynn) 1863-1933            Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Den svarta löparen ()

Allers Familj-Journal Bilaga nr 15 1906


En tidsfråga ()

Allers Familj-Journal Bilaga nr 29 1909


"Järn" ()

Allers Familj-Journal Bilaga nr 7 1910


Ljus-besten (The plague of lights. A tale of the year 1906)

Allers Familj-Journal Bilaga nr 14 1905

Kring Aftonlampan nr 3 2023


Man kallade det kärlek ()

Allers Familj-Journal Bilaga nr 21 1910


Upp ur djupet ()

Allers Familj-Journal Bilaga nr 9 1908


Vedergällning ()

Allers Familj-Journal Bilaga nr 29 1908