J Richepin

Jean Richepin 1849-1926


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Constant Guignard (Constant Guignard)

Helsingborgs Dagblad 3 sep 1893

Skånska Posten 12 sep 1893

Kring Aftonlampan nr 2 2021


En artist ( )

Gula Boken nr 3 1907

Kring Aftonlampan nr 4 2009


En gentleman ( )

Dagens Nyheter 3 juli 1891

Finland 7 juli 1891

Kring Aftonlampan nr 3 2013


Ett brott ( )

Nya Pressen 14 juni 1899

Kring Aftonlampan nr 4 2012


De fattiges skatt ( )

Helsingfors Dagblad 17 april 1887

Norrlandsposten 19 okt 1887

Borlänge Tidning 29 okt 1887

Svenska Folkets Tidning 23 nov. 1887

Kring Aftonlampan nr 4 2018


Förbrytarambition (Le chef-d´oeuvre du crime)

Nordstjernan 5 jan. 1912

Vårt Land 11 jan. 1912


Den bleke munken ( )

Svensk-Amerikansk veckotidning 4 sep 1907

Kring Aftonlampan nr 4 2018


Det oförutsedda ()

Fantastika 1964


Hans fiende (L´ennemi)

Hufvudstadsbladet 13 nov 1900

Helsingsborgs Dagblad 19 nov 1900

Kring Aftonlampan nr 2 2013

Skuggor vid aftonlampan, Aleph Förlag 2016


Kardinalens rakning ()

Gamla och Nya Hemlandet 2 juni 1908

Svenska Folkets Tidning 8 juli 1908 (Utan författarnamn)

Svenska Amerikanska Posten 4 aug. 1908 (Utan författarnamn)


Kardinalens skäggstrå ( )

Östra Finland 11 april 1908

Svea 29 april 1908

Kring Aftonlampan nr 1 2013

Skuggor vid aftonlampan, Aleph Förlag 2016


Mördarens mästarstycke (Le chef-d´oeuvre du crime)

Svenska Familj-Wännen Band 3 nr 8,9 1881-1882

Kring Aftonlampan nr 3 2008

Skuggor vid aftonlampan, Aleph Förlag 2016


Ögonmålaren (Le peintre d´yeux)

Aftonbladet 6 aug 1896

Sydsvenska Dagbladet Snällposten 21-27 dec 1907

Kring Aftonlampan nr 2 2015


                                                               Noveller och romaner