J Richepin

Jean Richepin 1849-1926


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Constant Guignard (Constant Guignard)

Helsingborgs Dagblad 3 sep 1893

Skånska Posten 12 sep 1893

Kring Aftonlampan nr 2 2021


En artist ( )

Gula Boken nr 3 1907

Kring Aftonlampan nr 4 2009


En gentleman ( )

Dagens Nyheter 3 juli 1891

Finland 7 juli 1891

Kring Aftonlampan nr 3 2013


En äregirig förbrytare ((Le chef-d´oeuvre du crime)

Göteborgs Aftonblad 9 dec 1893

Köpings Tidning 15 dec 1893

Smålandsposten 15 dec 1893

Skaraborgs Läns Annonsblad 22 dec 1893

Norra Skåne 23 dec 1893

Nordsvenska Dagbladet 28,29 dec 1893

Katrineholms Tidning 5 jan 1894

Södermanlands Tidning 3 mars 1894


Ett brott ( )

Nya Pressen 14 juni 1899

Kring Aftonlampan nr 4 2012


De fattiges skatt ( )

Ny Illustrerad Tidning 9 april 1897

Helsingfors Dagblad 17 april 1887

Norrlandsposten 19 okt 1887

Gotland 26 okt 1897

Södra Dalarnes Tidning 28 okt 1897

Borlänge Tidning 29 okt 1887

Svenska Folkets Tidning 23 nov. 1887

Kring Aftonlampan nr 4 2018


Den bleke munken ( )

Svensk-Amerikansk veckotidning 4 sep 1907

Förgät mig ej 1907

Kring Aftonlampan nr 4 2018


Det oförutsedda ()

Fantastika 1964


Fienden (L´ennemi)

Svenska Dagbladet 23 okt 1900

Wermlandskuriren 1 mars 1901


Förbrytarambition (Le chef-d´oeuvre du crime)

Nordstjernan 5 jan. 1912

Vårt Land 11 jan. 1912


Hans fiende (L´ennemi)

Hufvudstadsbladet 13 nov 1900

Helsingborgs Dagblad 19 nov 1900

Solglimten 1900

Norrskensflamman 15 mars 1928

Kring Aftonlampan nr 2 2013

Skuggor vid aftonlampan, Aleph Förlag 2016


Kardinalens rakning ()

Norrskensflamman 21 april 1908

Gamla och Nya Hemlandet 2 juni 1908

Söderhamns Tidning 29 juni 1908

Svenska Folkets Tidning 8 juli 1908 (Utan författarnamn)

Svenska Amerikanska Posten 4 aug. 1908 (Utan författarnamn)


Kardinalens skäggstrå ( )

Svenska Dagbladet 5 april 1908

Östra Finland 11 april 1908

Svea 29 april 1908

Kring Aftonlampan nr 1 2013

Skuggor vid aftonlampan, Aleph Förlag 2016


Mannen med blå ögonen (L'homme aux yeux pales)

Morgonbladet 21 nov 1891

Skånska Dagbladet 24 nov 1891

Östra Vestmanland 27 nov 1891

Korrespondenten 28 nov 1891

Kring Aftonlampan nr 4 2021


Mördarens mästarstycke (Le chef-d´oeuvre du crime)

Svenska Familj-Wännen Band 3 nr 8,9 1881-1882

Kring Aftonlampan nr 3 2008

Skuggor vid aftonlampan, Aleph Förlag 2016


Ögonmålaren (Le peintre d´yeux)

Aftonbladet 6 aug 1896

Sydsvenska Dagbladet Snällposten 21-27 dec 1907

Kring Aftonlampan nr 2 2015


                                                               Noveller och romaner