R W Chambers

Robert W Chambers 1865-1933


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Det gula tecknet (The yellow sign)

Minotauren nr 5 2000

Berättelser i svart 2000


Det tredje ögat (The third eye)

Spökspegel och andra rysarnoveller 1979


Hamnkaptenen (The harbour-master)

Ur havets djup 2015


Masken (The mask)

Science Fiction vid gasljus 1980


Passeur (Passeur)

Kring Aftonlampan nr 3 2013

Skuggor vid aftonlampan, Aleph Förlag 2016


                                                         Noveller och romaner

Kungen i gult. (The king in yellow) Hastur förlag 2014

Ryktesreparatören (The repairer of reputations)

Masken (The mask)

I Drakgränden (In the court of the Dragon)

Det gua tecknet (The yellow sign)

Profetens paradis (The prophet´s paradise)


Ur havets djup. Hastur Förlag 2015

Hamnkaptenen (The Harbour-master)