C von Wachsmann

Carl von Wachsmann 1787-1862


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Gengångaren uti i lllyriska bergstrakterna (Der Fremde)

Dagligt Allehanda 27/6-10/7 1844

Kring Aftonlampan 2,3,4 2018