R Broughton


Rhoda Broughton 1840-1920


                                                          Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Mannen med näsan (The man with the nose)

Gravskändaren, B Wahlström 1982


Sanning, hela sanningen och inget annat än sanningen (The truth, the whole truth and nothing but the truth)

Den öppna dörren och andra  viktorianska spökhistorier 1998


Si, det var en dröm! (Behold it was a dream)

Westerwiks Weckoblad 28 nov - 9 dec 1882


Stackars Bobby (Poor pretty Bobby)

Morgonbladet 22-28 dec 1888

Vårt Land 7-13 juli 1898


Under kappan (Under the cloak)

Tidning för Wenersborgs Stad 28 nov 1887

Nya Dagligt Allehanda 29, 31 dec 1894

Nya Pressen 6 jan 1907

Kring Aftonlampan nr 4 2013


                                                                            Novellsamlingar på svenska


I skymningen (Tales for Christmas) A D Johnson 1906

Sanning, och ingenting annat än sanning (The truth, the whole truth and nothing but the truth)

Mannnen med näsan (The man with the nose)

Under kappan (Under the cloak)

Se, det var en dröm! (Behold it was a dream)

Stackars vackre Bobby (Poor pretty Bobby)


Skymningshistorier. Hastur Förlag 2021

Sanningen, hela sanningen och och ingenting annat än sanningen (The truth, the whole truth and nothing but the truth)

Mannnen med näsan (The man with the nose)

Se, det var en dröm! (Behold it was a dream)

Stackars vackra Bobby (Poor pretty Bobby)

Under kappan (Under the cloak)