E T A Hoffmann

E T A Hoffmann 1776-1822


Noveller i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Brudwalet (Die Brautwahl)

Spökelseboken 1843


Datura fastuosa (Datura fastuosa)

All världens detektivhistorier 1945


Det öde huset (Das öde Haus)

Fantasiens värld Första samlingen 1909


Don Juan (Don Juan)

Nya Weckobladet i Arboga 5-13 jan 1854

Malmö Sjöfarts och Handelstidning 26 nov - 1 dec 1854

All Världens Berättare nr 4 1949


Dubbelmänniskan (Das Fraulein de Scuderi)

A E Wijmers 1909


En bildad ung man (Nachricht von einem gebildeten jungen Mann)

SDS 6 feb 1910


Falu grufva (Die Bergwerke zu Falun)

Fantasiens värld Första samlingen 1909


Fröken de Scuderi (Das Fraulein de Scuderi)

Nytt Lördagsmagasin häfte 30-33 1860


Fröken von Scuderi (Das Fraulein de Scuderi)

Karlshamns Allehanda 3 maj- 5 juli 1871

Hallandsposten 14/10-11/11 1878


I nattens mörker (Das Fraulein de Scuderi)

Romanbiblioteket nr 49 1920


Juvelskrinet (Das Fraulein de Scudery)

Arvika Allehanda 8 jan- 9 april 1891


Kapellmästar Johannes Kreislers musikaliska lidanden (Jonannes Kreislers, des Kapellmeisters, musikalische leiden)

SDS 4 dec 1909


Lille Zacharis, kallad Cinober (Klein Zaches, genannt Zinnober)

Världslitteraturen I. Tysk Romantik. Bonniers 1929


Mademoiselle de Scuderi (Das Fraulein de Scudery)

Norrköpings Tidningar 2 jan - 26 jan 1869


Mademoiselle de Scudery (Das Fraulein de Scudery)

Post-och Inrikes Tidningar 11 nov-27 dec 1880

Figaro 21 sep 1889 - 19 dec 1891


Magnetisören (Der Magnetiseur)

Poetisk Kalender för år 1820


Mästare Martin Tunnbindare och hans gesäller (Meister Martin der Kufner und seine Gesellen)

Poetisk Kalender för år 1820


Nötknäpparen och Råttkungen (Nussknacker und Mausekönig)

Världslitteraturen I. Tysk Romantik. Bonniers 1929


Rådsherrn Krespel (Rat Krespel)

Miniaturgalleri af svenska och utländska noveller 1850


Sandgubben (Der Sandmann)

Spökhistorier 1914

Världslitteraturen I. Tysk Romantik. Bonniers 1929

All världens sällsamma berättelser 1947

Alibi-Magasinet nr 18 1957

Science Fiction Nytt 1981

Stora robotboken. Fakta & Fantasi 1991


Sandmannen (Der Sandmann)

Jules Verne-magasinet nr 534 2007


Skyddsengel. En brottmålshistoria från femtonde århundradet. (Das Fraulein de Scudery)

Nyare Blekings-Posten 20 juli - 14 sep 1875

Korrespondenten 2 nov - 11 dec 1875


Spökhistoria (Spukgeschichte)

Spökhistorier i mästarklass 1994


Tvänne vänners äfventyr på ett slott i Böhmen ( Die Räuber. Abenteuer zweier Freunde auf einem Schlosse in Böhmen)

Upsalaposten 10 - 31juli 1858


Vita frun ()

All Världens Berättare nr 8 1952


Noveller och romanerDen gyllene krukan. (Der goldene Topf) Bonnier 1923, Bra böcker 1981


Den hemska gästen (Das unheimliche Gast) Hof Secret Cedergreens 1824


Det främmande barnet och andra sällsamma historier. Hastur Förlag 2020

En spökhistoria (Eine Spukgeschichte)

Automaten (Die Automate)

Vampyrism (Der Vampyr)

Det främmande barnet (Das fremde Kind)

Den kuslige gästen (Der unheimliche Gast)

Eremiten Serapion (Der Einsiedler Serapion)

Gnomkungens brud(Die Köningsbraut)


Djefvulens elixir (Die Elixiere des Teufels) Delen 1875


Djävulsdrogen (Die Elixiere des Teufels) Vertigo 2017


Djäfvulselixiret (Die Elixiere des Teufels) Bonnier 1904 (Mästerverk ur världslitteraturen)


Djävulselixiret. (Die Elixiere des Teufels) Tiden 1942, Delta 1974


Dogen och Dogaressan (Doge und Dogaresse) Lublin & Co 1837


Don Juan och andra berättelser. Natur och Kultur 1961, 1996

Don Juan (Don Juan)

Jon Blund (Der Sandmann)

Fermaten (Die Fermate)

Artushof Der Artushof)

Fröken von Scuderi (Das Fraulein von Scuderi)

Tillfrisknadet (Die Genesung)


Don Juan och andra noveller. Bakhåll 2010

Don Juan (Don Juan)

Ritter Gluck (Ritter Gluck)

Sömngubben

Fermaten (Der Fermate)

Löftet

Jesuitkyrkan i G.


Dubbelmänniskan (Das Fraulein von Scuderi) A E Weijmers 1909


En nötknäppares öden (Nussknacker und Mausekönig) Julstjernan 1848


En nötknäppares öden (Nussknacker und Mausekönig) C A Bagge 1848


En nötknäppares öden (Nussknacker und Mausekönig) P A Huldberg 1876


E T A Hoffmann och hans äventyr. Reimers 1975

Riddar Gluck (Ritter Gluck)

Don Juan (Don Juan)

Ur Kreisleriana

Fermaten (Der Fermate)

Äventyr på nyårsnatten eller Den förlorade spegebilden (Abenteuer der Silversternacht)

Rådet Krespel (Rat Krespel)

Sångarstriden på Wartburg (Der Kampf der Sänger)


Fröken Scuderi (Das Fraulein von Scuderi) Svenska Andels förlaget 1919, Bokvännerna 1962


Guld som glimmar (Das Fraulein von Scuderi) Fritze 1942


I nattens mörker () A-B Andersson 1920


Juvelskrinet (Das Fraulein von Scuderi) Lublin 1836


Katten Murrs tankar om livet samt fragmentarisk bigrafi över kapellmästaren Johannes Kreiler i form av slumpvisa makulaturblad. () Atlantis 2006


Kreisleriana. Ellerströms 2017

Kreisleriana nr. 1-6

Kreisleriana, andra delen

Jaques Callot


Lille Zachris, kallad Cinober (Klein zaches genannt Zinnober) Tysk Romantik I. Bonniers 1929


Lille Zakris kallad Cinober. (Klein zaches genannt Zinnober) Bonnier 1903 (Romantiska sagor)


Magnetisören och andra berättelser. Hastur Förlag 2021

Rådman Krespel (Rat Krespel)

Äventyr på nyårsnatten (Die Abentuer der Sylvester-Nacht)

Magnetisören (Der Magnetiseur)

Det öde huset (Das öde Haus)

Arvegodset (Das Majorat)


Mästare Martin Tunnbindare och hans gesäller (Meister Martin der Kufner und seine Gesellen) Bohlin 1874


Nattstycken af Hoffmann samt Bergwerket i Fahlun, ur samma författeres Die Serapion Bruder) Petre 1829

Fidei-Kommisset (Das Majorat)

Ignaz Denner (Ignaz Denner)

Fahlu Grufwa (Die Bergwerke zu Falun)


Nötknäpparen. (Nussknacker und Mausekönig) Tysk Romantik I. Bonniers 1929


Nötknäpparen. (Nussknacker und Mausekönig) Pontes 1989


Nöttknäpparen och Råttkungen (Nussknacker und Mausekönig) Norstedt 1917


Riddar Gluck. (Ritter Gluck) Bokvännerna 1967


Rådsherrn Krepsel () Miniaturgalleri af svenska och utländska noveller. Häft 19-22.1850


Sandgubben. (Der Sandmann) Tysk Romantik I. Bonniers 1929


Signor Formica (Signor Formica) H G Nordström 1834


Signor Formica, Min Kusins hörnfönster. (Signor Formica, Des Vetters Eckfenster) Tiden 1950


Spel-Lyckan (Spielergluck) Em Bruzelius 1820, Pot Pouri Lu,blin 1835


Stenhjertat (Das steinerne Herz ) O V Arborelius 1821


Tingens sammanhang (Der Zusammenhang der Dinge) Hof Secret Cedergreens 1825


Trolldrycken (Die Elixier des Teufels) Delen 1877