Erckmann-Chatrian

Emile Erckmann 1822-1899 & Alexandre Chatrian 1826-1890


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Abrahams offer (Le sacrifice d´Abraham)

Idun. tidning för utländsk Novell- och Romanlitteratur 1869

Kring Aftonlampan nr 3 2010


Barntjuven (La voleuse d´enfants)

Post- och Inrikes Tidningar 9,10,11,14 maj 1867

Kring Aftonlampan nr 8 2020


Bidrottningen (La reine des abeilles)

Post- och Inrikes Tidningar 1,12,15,16, april 1867

Åbo Underrättelser 27-30 1888

Kring Aftonlampan nr 8 2020


Dekanens klocka (La montre du Doyen)

Idun. tidning för utländsk Novell- och Romanlitteratur 1869

Kring Aftonlampan nr 1 2008


Den hemlighetsfulla teckningen (L´esquisse mysterieuse)

Eskilstuna Tidning 16,20,23 april 1869

Kristianstadsbladet 26,28,30 juni och 3,5,7 juli 1869

Idun. tidning för utländsk Novell- och Romanlitteratur 1869

Kring Aftonlampan nr 2 1998


Den människoätande spindeln (L´araignee crabe) Förkortad, utan författarnamn angiven

Dagen 17,19 mars 1903


De tre själarne (Les trois ames)

Idun. tidning för utländsk Novell- och Romanlitteratur 1869

Kring Aftonlampan nr 1 1997


Det osynliga ögat (L´oeil invisible)

Fantasiens värld, spökhistorier andra samlingen 1910

Kring Aftonlampan nr 1 1998


De tre själarna (Les trois ames)

Gravskändaren 1982


Hans Schnaps kikare (La lunette de Hans Schnaps)

Idun. tidning för utländsk Novell- och Romanlitteratur 1869

Kring Aftonlampan nr 1 2000


Hans Storkus (Hans Storkus)

Idun. tidning för utländsk Novell- och Romanlitteratur 1869

Kring Aftonlampan nr 2 2001


Hvitt och svart (Le blanc et le noir)

Post- Och Inrikes Tidningar 1,2,7,8,9 maj 1867


Kabbalisten Hans Weinland (Le cabaliste Hans Weinland)

Post- Och Inrikes Tidningar 14,16,17,18 maj 1867

Kring Aftonlampan nr 6 2020


Kometen (La comète)

Hufvudstadsbladet 2 dec 1888

Kring Aftonlampan nr 4 2012


Min lärde vän Selsam (Mon illustre ami Selsam)

Post- och inrikes Tidningar 19-22 mars 1867

Kring Aftonlampan nr 2 2024


Spindeln från Guyana (L´araignee crabe)

I skymningstunden 1899

Kring Aftonlampan nr 2 1997


Vedergällningen (Le talion)

Post- och Inrikes Tidningar 17,18,24,25,26,30 april 1867

Södermanlands Allehand 18 juni 2,16, 23 juli 6 aug 1875

Kring Aftonlampan nr 5 2021


Vitt och svart (Le blanc et le noir)

 Kring Aftonlampan nr 7 2020