Erckmann-Chatrian

Miskatonic University Press



Kring Aftonlampan

www.kringaftonlampan.se


Detta är början på en översikt över olika författares utgivna novellsamlingar och romaner på svenska, inom horror och fantasy. Även noveller utgivna i dagstidningar och tidskrifter är även med. Dagstidningarna är från Sverige, Finland och svenskamerikanska tidningar. Allt är under uppbyggnad och det kan fattas information om originaltitlar. Det kommer att fyllas på efterhand.  För mer information: Info@kringaftonlampan.se

Nytt är att även noveller i antologier kommer att läggas ut.


Tryck på respektive bokstav för författares efternamn:

Emile Erckmann 1822-1899 & Alexandre Chatrian 1826-1890


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Abrahams offer ( )

Idun. tidning för utländsk Novell- och Romanlitteratur 1869

Kring Aftonlampan nr 3 2010


Barntjuven (La voleuse d´enfants)

Post- och Inrikes Tidningar 9,10,11,14 mah 1867

Kring Aftonlampan nr 8 2020


Bidrottningen (La reine des abeilles)

Åbo Underrättelser 27-30 1888

Kring Aftonlampan nr 8 2020


Dekanens klocka (La montre du Doyen)

Idun. tidning för utländsk Novell- och Romanlitteratur 1869

Kring Aftonlampan nr 1 2008


Den hemlighetsfulla teckningen ( )

Kristianstadsbladet 26,28,30 juni och 3,5,7 juli 1869

Idun. tidning för utländsk Novell- och Romanlitteratur 1869

Kring Aftonlampan nr 2 1998


De tre själarne (Les trois ames)

Idun. tidning för utländsk Novell- och Romanlitteratur 1869

Kring Aftonlampan nr 1 1997


Det osynliga ögat (L´oeil invisible)

Fantasiens värld, spökhistorier andra samlingen 1910

Kring Aftonlampan nr 1 1998


De tre själarna (Les trois ames)

Gravskändaren 1982


Hans Schnaps kikare (La lunette de Hans Schnaps)

Idun. tidning för utländsk Novell- och Romanlitteratur 1869

Kring Aftonlampan nr 1 2000


Hans Storkus (Hans Storkus)

Idun. tidning för utländsk Novell- och Romanlitteratur 1869

Kring Aftonlampan nr 2 2001


Kabbalisten Hans Weinland (Le cabaliste Hans Weinland)

Post- Och Inrikes Tidningar 15,16, 17, 18 maj 1867

Kring Aftonlampan nr 6 2020


Kometen (La comète)

Hufvudstadsbladet 2 dec 1888

Kring Aftonlampan nr 4 2012


Spindeln från Guyana (L´araignee crabe)

I skymningstunden 1899

Kring Aftonlampan nr 2 1997


Vitt och svart (Le blanc et le noir)

 Kring Aftonlampan nr 7 2020