E Gaskell

Elizabeth Gaskell 1810-1865


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Den gamla barnflickans berättelse ( The old nurse´s story )

Förfärande kvinnor Vertigo förlag 2016


Den gamla barnpigans historia ( The old nurse´s story ) Utan författarnamn

Snällposten 6 - 18 aug 1853


Den gamla barnsköterskans berättelse ( The old nurse´s story )

Fantomdiligensen och andra viktorianska spökhistorier, Legenda 1995

Den öppna dörren och andra viktorianska spökhistorier, En bok för alla 1998


Den grå damen (The grey woman)

Nordiska Förlaget 1912


Den grå qvinnan (The grey woman)

Linköpings Tidning 30 maj - 28 aug 1863 Utan författarnamn

Upsalaposten 31 okt - 27 dec 1873

Carlscronas Weckoblad 14 sep - 2 nov 1875