B S Ingemann

Berhard Severin Ingemann (1789-1862)


                                                        Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningarDen fremmande ()

Göteborgsposten 9/3 - 16/3 1859


Den igenmurade kammaren (Det tilmurede vaerelse)

Gefle 22/5 - 26/5 1855


Den lefvande döde (Den levande döde)

Noveller af B.S. Ingemann Fjerde delen 1874

Kring Aftonlampan nr 1 2002


Det förbannade huset (Det förbandede huset)

Noveller af B.S. Ingemann Andra delen 1873


Det förseglade rummet  (Det tilmurede vaerelse)

Fantasiens värld, spökhistorier, andra samlingen 1910


Det hemlighetsfulla rummet (Det tilmurede vaerelse)

Skånska Posten 18 sep 1872

Västernorrlands Allahanda 23 maj 1876

Hvad Nytt? 4 aug 1876

Carlscrona Wekoblad 27 jan - 30 jan 1877

Gotlands Allehanda 7 mars 1877

Engelholms Tidning 17 maj 1878

Lidköpings Allehanda 8 jan 1879


Det igenmurade rummet (Det tilmurede vaerelse)

Gefleborgs Läns Tidning 22, 26 maj 1855

Noveller af B.S. Ingemann Tredje delen 1874

Oskarhamnsbladet 13, 15 juni 1904

Folkbladet 24 jan 1906

Kring Aftonlampan nr 1 1999


Dragonen Nils (Niels Dragon)

Noveller af B.S. Ingemann Andra delen 1873


En fantastisk berättelse (Fröbenet)

Skånska Posten 28 sep - 2 okt 1872


Ett hemligt vittne (Det hemmelige vidne)

Noveller af B.S. Ingemann Tredje delen 1874


Fiendskap efter döden (Fjendskab efter döden)

Noveller af B.S. Ingemann Tredje delen 1874

Kring Aftonlampan nr 2 2010


Främlingen ()

Noveller af B.S. Ingemann Tredje delen 1874


Glasskåpet (Glasskabet)

Noveller af B.S. Ingemann Andra delen 1873

Kring Aftonlampan nr 3 2008


Grodbenet (Fröbenet)

Noveller af B.S. Ingemann Tredje delen 1874


Linnesamlerskan (Linnedsamlersen)

Noveller af B.S. Ingemann Tredje delen 1874


Skolkamrater (Skolekammeraterne)

Noveller af B.S. Ingemann Andra delen 1873


Sphinxen (Sphinxen)

Noveller af B.S. Ingemann Andra delen 1873


Typografen (Bogtrykkersvende)

Noveller af B.S. Ingemann Tredje delen 1874


Varulfven (Varulven)

Noveller af B.S. Ingemann Fjerde delen 1874

Kring Aftonlampan nr 2 2001