R Marsh

Richard Marsh 1857-1915


                                                            Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Den hemsökta stolen (The haunted chair)

Gravskändaren 1982


Husbåten (The houseboat)

Blodiga fingrar och andra rysare 1980


Skalbaggsmysteriet (The beetle)

Aftonbladets Veckoupplaga 9 dec 1922 - 8 aug 1923


                                                                               Romaner och noveller


Gasbomben (The beetle)

J. Zetterlunds Bokförlag 1929


Skalbaggen (The beetle)

Holmquists Boktryckeri 1916

Holmquists Boktryckeri 1916

B. Wahlström 1922


Skalbaggsmusteriet (The beetle)

Dahlbergs Förlag 1919


Tom Ossingtons testamente (Tom Ossington´s ghost)

Holmquists Boktryckeri 1915