E A Poe

Edgar Allan Poe (1809-1849)


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


För mer information om E A Poe:

Lars-Erik Nygren: Edgar Allan Poes Hemlighetsfulla och fantastiska historier på svenska 1860-1997.

En bibliografi sammanställd av Lars-Erik Nygren, Per Olaisne Förlag 1998.