E Bulwer-Lytton

Edward Bulwer-Lytton 1803-1873


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


En sällsam historia (A strange story)

Skånska Aftonbladet 2 jan - 13 maj 1908


En underlig historia (A strange story)

Nya Dagligt Allehand 2 jan-26 mars 1862


Hemsökelsens hus (The haunted and the haunters)

Dagens Nyheter 17 - 28 nov 1853


Manuskript funnet på ett dårhus (Manuscript found in a madhouse)

Stockholms Posten 10,11 nov 1829

Kring Aftonlampan nr 1 2022


Monos och Diamonos (Monos and Diamonos)

Åbo Tidningar 19, 22 okt 1842

Ny samling af skönlitteratur 186


Spökhuset ( )

Alibi-Magasinet nr 13 1957


Spökhuset ( )

Chock nr 1 1963


Spökhuset (The haunted and the haunters)

Spökhistorier 1914


                                                                                   Noveller och romaner

En underlig historia (A strange story) Samson & Wallin 1862


Ett kommande slägte (The coming race) Giron 1871


Natt och morgon (Night and morning) Lamm Nytt Läse-Bibliothek 1841


Natt och morgon (Night and morning) Lamm 1873


Vril eller den kommande rasen (The coming race) Vertigo 2015


Zanoni (Zanoni) Nytt Läse-bibliothek 1842


Zanoni (Zanoni) Universalbibl. 1904


Zanoni (Zanoni) Hfors 1920


Zanoni (Zanoni) 1915


Vålnader. Hastur Förlag 2014

De hemsökta - eller Huset och Hjärnan (The haunters and the haunted - or The house and the brain)

Monos och Daimonos (Monod and Daimonos)