B M Croker

B. M. Croker 1850-1920


                                                         Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Det hemlighetsfulla huset (Number ninety)

Dagens Nyheter 30 okt 1904

Skåningen Eslöfs Tidning 14,16 nov 1904

Wiborgs Nyheter 4,5 dec 1904

Kring Aftonlampan nr 3 2014