H Stretton

Hesba Stretton (1832- 1911) 


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Spöket i klockrummet ( The haunted house)

Förfärande kvinnor, Vertigo Förlag, 201