O


Detta är början på en översikt över olika författares utgivna novellsamlingar och romaner på svenska, inom horror och fantasy. Även noveller utgivna i dagstidningar och tidskrifter är även med. Dagstidningarna är både från Sverige och Finland. Allt är under uppbyggnad och det kan fattas information om originaltitlar. Det kommer att fyllas på efterhand. På grund av begränsat antal hemsidor kommer  samtliga författare (dock ej vissa) att återfinnas efter sitt efternamn under respektive bokstav. Info@kringaftonlampan.se

Nytt. Även noveller i antologier med titel och årtal kommer att läggas ut.

Tryck på respektive bokstav för författares efternamn:

Kring Aftonlampan kommer ut med 4 nummer per år. Varje nummer innehåller noveller med sällsamheter, allt mellan himmel och jord. De flesta novellerna är hämtade från dagstidningar och tidskrifter.

För mer information: Kring Aftonlampan

Senaste  nr 3 2015 innehåller noveller av A C Doyle, P Busson, M Level bl.a.


Detta är början på en översikt över olika författares utgivna novellsamlingar och romaner på svenska, inom horror och fantasy. Även noveller utgivna i dagstidningar och tidskrifter är även med. Dagstidningarna är både från Sverige och Finland. Allt är under uppbyggnad och det kan fattas information om originaltitlar. Det kommer att fyllas på efterhand.


Tryck på respektive bokstav för författares efternamn:


Miskatonic University PressKring Aftonlampan

www.kringaftonlampan.se