Louisa M Alcott

Miskatonic University Press



Kring Aftonlampan

www.kringaftonlampan.se


Detta är början på en översikt över olika författares utgivna novellsamlingar och romaner på svenska, inom horror och fantasy. Även noveller utgivna i dagstidningar och tidskrifter är även med. Dagstidningarna är från Sverige, Finland och svenskamerikanska tidningar. Allt är under uppbyggnad och det kan fattas information om originaltitlar. Det kommer att fyllas på efterhand.  För mer information: Info@kringaftonlampan.se

Nytt är att även noveller i antologier kommer att läggas ut.


Tryck på respektive bokstav för författares efternamn:

Louisa May Alcott 1832-1888


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


På villospår i pyramiderna (Lost in a pyramid; or, the mummy´s curse)

Uleåborgs Tidning 13, 16, 20, 23 jan 1879

Kring Aftonlampan nr 3 2015