G de Nerval

                                                                                              Gerard de Nerval (1808-1855)

Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Aurelia (Aurelia)

Bibliofila Klubben 1947


Det gröna monstret (Le monstre vert)

Fantastiska, Cavefors, 1964


Pandora ()

Fantastiska, Cavefors, 1964


Sylvie (Sylvie)

Bibliofila Klubben 1948