H Berger

Henning Berger 1872-1924


Noveller i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Dubbelgångaren

Syner i natten del 2, 2004

Jules Verne Magasinet nr 535 2008


Spöksekretären

All världens spökhistorier i urval 1948


Uppfinnaren Stürzberg

Jules Verne Magasinet nr 493 1999