William Clark Russell

William Clark Russell 1844-1911


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Död ombord (The phantom death)

Havsmonster, B Wahlström (Kalla kårar nr 49) 1978


Havets hemligheten (An ocean mystery)

Upsala Posten 8 dec 1890

Kring Aftonlampan nr 2 2022


Kolera ombord (A nightmare of the doldrums)

Gefle-Tidningen 28 juli 1894


När pesten kom ombord (A nightmare of the doldrums)

Lunds Weckoblad 17 mars 1894

Kring Aftonlampan nr 3 2010


Smugglarens boning (A smuggler´s lair)

Vårt Land 5 april 1893

Triumf 17 juni 1893

Norrbottensposten 20 nov 1893

Norrbottens Nyheter 15 dec 1894

Bohusläningen 15 dec 1896

Trollhättans Tidning 31 dec 1896


Spökhuset (A smuggler´s lair)

Budkaflen 14 juli 1895

Kring Aftonlampan nr 4 2021
                                                        Noveller och romaner


Piraten som frös inne (The frozen pirate). Geber 1938