T Gautier

Theophile Gautier 1811-1872


Noveller, romaner i tidskrifter, dagstidningar och serietidningar


Den döda älskarinnan ( La morte amoureuse)

Vampyrbiten, Norstedts, 1973

Den döda älskarinnan, ellerströms, 2002


Den katolska prestens bikt ( La morte amoureuse)

Borgå Tidning 28 sep - 26 okt 1850


Mumiens fot (Le pied de Momie)

Den döda älskarinnan, ellerströms, 2002


Omfale (Omphale)

All världens spökhistorier, Bonniers, 1948

Det vita folket och andra fantastiska berättelser 2002

Främmande folk och förtrollade skogar, Aleph 2013